Missie

De Stichting Vrienden van de Noorderkerk is in 1992 opgericht om zowel de kerkelijke als de maatschappelijke functie van de Amsterdamse Noorderkerk in stand te houden.

Beleid

De Stichting Vrienden van de Noorderkerk zet zich in haar missie te realiseren door middel van fondsenwerving. Door bijdragen van bedrijven, fondsen, kerkelijke gemeenten, stichtingen en particulieren is het vanaf 1992 reeds mogelijk bij te dragen aan de instandhouding van de Amsterdamse Noorderkerk.

Naast fondsenwerving voor het behoud van het historische kerkgebouw de Noorderkerk zet de Stichting Vrienden van de Noorderkerk zet zich ook actief in om de christelijke gemeente die samenkomt in de Noorderkerk financieel te ondersteunen. De gemeente die samen komt in de Noorderkerk ziet het als haar missie om buurtbewoners en passanten te bereiken met het evangelie.

Geschiedenis

De Stichting Vrienden van de Noorderkerk heeft voor de ingrijpende restauratie van de Noorderkerk (1992-1998), het onvoorstelbare benodigde bedrag van 3 miljoen gulden bijeengebracht. Hierna heeft de stichting zich met succes ingezet om de restauratie van het Knipscheer-orgel te realiseren en bij te dragen aan de kosten voor onderhoudswerkzaamheden en vervangingsinvesteringen zoals de verwarming en de geluidinstallatie. Door bijdragen van bedrijven, fondsen, kerkelijke gemeenten,stichtingen en particulieren was het mogelijk om deze kosten te financieren. Door een extreem hoog zoutgehalte in het cement van de oude, dikke muren wordt schade veroorzaakt aan de buiten- én binnenkant van de kerk. In 2010 is daarom een bouwkundige onderhoudsinspectie uitgevoerd, om de onderhoudskosten in kaart te brengen. Uit deze inspectie blijkt dat de jaarlijkse onderhoudskosten die noodzakelijk zijn voor het in stand houden van de Noorderkerk ongeveer € 165.000 bedragen! Vanaf 2010 draagt de Stichting Vrienden van de Noorderkerk, met behulp van fondsen en giften, bij aan de financiering van deze hoge jaarlijkse onderhoudskosten.