Instandhouding van de Amsterdamse Noorderkerk

In 2014 is een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Noord-Holland ten behoeve van de financiering van de renovatie van de Noorderkerk. In het kader van de Uitvoeringsregeling monumenten, archieven en gebouwen werd een subsidie van ruim EUR 100.000 verstrekt. Hierdoor konden diverse forse werkzaamheden opgestart worden: twee buitenmuren, het egaliseren van de vloeren binnen de kerk, het schilderen en stukadoren van drie ingangen, verbouwing van keuken en toilet en nog kleinere werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden in 2015 afgerond.

Als bestuur van de Stichting Vrienden van de Noorderkerk zijn wij blij en dankbaar dat de provincie oog heeft voor uniek cultureel erfgoed en voor de prettige samenwerking met de provincie.

 

Financiering van activiteiten vanuit de christelijke gemeente die samenkomt in de Noorderkerk

In 2014 en 2015 zijn vanuit de stichting diverse fondsen aangeschreven voor tal van missionaire en gemeentelijke activiteiten van de Noorderkerk. Zo zijn door verschillende instellingen in de afgelopen jaren middelen ter beschikking gesteld ter financiering van de productie van korte filmpjes waarin belangrijke thema’s van het christelijk geloof worden uitgelegd. Daarnaast zijn er middelen ter beschikking gesteld die activiteiten met omwonenden van de Noorderkerk en van Hebron mogelijk te kunnen maken, waarbij veel aandacht is voor kinderwerk.